Bakgrund EPOS

BAKGRUND

Liksom i de flesta områden i samhället är utnyttjandegraden av ledarskapskompetensen inom idrotten låg då halva befolkningen av olika anledningar inte kan delta med rätt förutsättningar. Det finns massor med forskning och statistik som bekräftar detta. Tittar man till exempel på OS, där ett stort antal idrotter är representerade, är andelen kvinnliga coacher bara cirka tio procent. Andelen av dessa tio procent som coachar män är sannolikt försvinnande liten.

2019 startade Sundström Safety och Svenska Friidrottsförbundet ett nätverk för kvinnliga ledare. Projektet syftade till att kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte då för få kvinnliga juniortränare fortsätter sin resa upp på seniornivå och blir elittränare på lång sikt. Projektet pågår fortfarande och nu har fler specialidrottsförbund och föreningar anslutit sig och nätverket har döpts till EPOS (Equality in memory of Per O Sundström).

EPOS – EQUALITY IN MEMORY OF PER O SUNDSTRÖM