BAKGRUND

Liksom i de flesta områden i samhället är utnyttjandegraden av ledarskapskompetensen inom idrotten låg då halva befolkningen av olika anledningar inte kan delta med rätt förutsättningar. Det finns massor med forskning och statistik som bekräftar detta. Tittar man till exempel på OS, där ett stort antal idrotter är representerade, är andelen kvinnliga coacher bara cirka tio procent. Andelen av dessa tio procent som coachar män är sannolikt försvinnande liten.

2019 startades EPOS ur en satsning som Sundström Safety AB, Svenska friidrottsförbundet och ISP startade med målet att motivera fler kvinnliga tränare att ta steget till att bli elitcoacher på seniornivå. Satsningen omfattade bl.a. att formera ett kvinnligt nätverk av kvinnliga juniortränare och därigenom bidra till kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Projektet pågår fortfarande och nu har fler specialidrottsförbund och föreningar anslutit sig till nätverket som har döpts till EPOS som står för Equality in memory of Per O Sundström.

BAKGRUND

Liksom i de flesta områden i samhället är utnyttjandegraden av ledarskapskompetensen inom idrotten låg då halva befolkningen av olika anledningar inte kan delta med rätt förutsättningar. Det finns massor med forskning och statistik som bekräftar detta. Tittar man till exempel på OS, där ett stort antal idrotter är representerade, är andelen kvinnliga coacher bara cirka tio procent. Andelen av dessa tio procent som coachar män är sannolikt försvinnande liten.

2019 startades EPOS ur en satsning som Sundström Safety AB, Svenska friidrottsförbundet och ISP startade med målet att motivera fler kvinnliga tränare att ta steget till att bli elitcoacher på seniornivå. Satsningen omfattade bl.a. att formera ett kvinnligt nätverk av kvinnliga juniortränare och därigenom bidra till kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Projektet pågår fortfarande och nu har fler specialidrottsförbund och föreningar anslutit sig till nätverket som har döpts till EPOS som står för Equality in memory of Per O Sundström.

EPOS – EQUALITY IN MEMORY OF PER O SUNDSTRÖM