Vision EPOS

VISION

EPOS ska:

 • Samarbeta över flera idrotter för att rekrytera och utbilda fler kvinnliga elittränare både på nationell och lokal nivå.
 • Öka jämställdheten bland tränare inom svensk idrott, med fokus på landslagsnivå samt klubb- och föreningsnivå.
 • Bli en naturlig del av Idrottssverige i allmänhet och kvinnliga ledare i synnerhet med ambitionen att dela ut pris på Idrottsgalan till kvinnliga ledare och andra stipendium.
 • I framtiden applicera satsningen internationellt och dela med oss av vår kompetens.
EPOS Vision
EPOS Vision Damer

Faller satsningen väl ut kommer det att innebära att:

 • Antalet kompetenta och motiverade tränare inom svensk idrott ökar.
 • Fler kompetenta tränare höjer kvaliteten på svensk idrott som helhet och gör den stimulerande och lärorik.
 • Idrotten kommer att tilltala fler att fortsätta och därigenom få en större breddidrott.
 • Svensk idrott får en spetsigare spets, resultat och förebilder som inspirerar fler att börja idrotta.
 • Folkhälsan i Sverige blir bättre då fler idrottar längre in i livet.
 • Det lokala föreningslivet får fler medlemmar, vilket ger en stabilare ekonomi och mer resurser till verksamheten.
 • Fler ungdomar får en meningsfullare och hälsosammare fritid.
 • RF:s jämställdhetsmål för svensk idrott kommer att nås snabbare.

EPOS – EQUALITY IN MEMORY OF PER O SUNDSTRÖM