VISION

GENOM EPOS MEDLEMMAR SKA VI

• Samarbeta över flera idrotter för att rekrytera och utbilda fler kvinnliga elittränare på högsta nivå inom idrotten, både nationellt och lokalt.

• Öka jämställdheten bland tränare inom svensk idrott, med fokus på landslagsnivå samt klubb- och föreningsnivå.

• Att verka för att tränar-ledarteam på landslagsnivå och i representationslag består av både män och kvinnor.

• Bli en naturlig del av Idrottssverige i allmänhet och kvinnliga ledare i synnerhet med ambitionen att dela ut pris på Idrottsgalan till kvinnliga ledare och andra stipendium.

• I framtiden kunna bygga ut EPOS-nätverket internationellt.

• Det totala antalet kompetenta och motiverade tränare inom svensk idrott ökar.

• Med fler kompetenta tränare höjs kvaliteten på svensk idrott som helhet och gör den stimulerande och lärorik.

• Idrotten kommer att tilltala fler att fortsätta och därigenom få en större breddidrott.

• Det lokala föreningslivet får fler medlemmar, vilket ger en stabilare ekonomi och mer resurser till verksamheten.

• Fler barn/ungdomar får möjligheten till en meningsfullare och hälsosammare fritid.

• Satsningen bidrar till att nå RF:s jämställdhetsmål för svensk idrott snabbare.

• Vi har fler kvinnliga elittränare inom svensk idrott.

• Nya normer och strukturer formas för vilka som tar sig till elittränarpositioner. 

• Den breda barn-, ungdoms och motionsidrotten kommer att ha jämnare fördelning kvinnliga och manliga förebilder i ledande roller och roller som får stor publicitet.

FALLER SATSNINGEN VÄL UT KOMMER DET INNEBÄRA ATT

VISION

GENOM EPOS MEDLEMMAR SKA VI

 

Samarbeta över flera idrotter för att rekrytera och utbilda fler kvinnliga elittränare på högsta nivå inom idrotten, både nationellt och lokalt.

Öka jämställdheten bland tränare inom svensk idrott, med fokus på landslagsnivå samt klubb- och föreningsnivå.

Att verka för att tränar-ledarteam på landslagsnivå och i representationslag består av både män och kvinnor.

Bli en naturlig del av Idrottssverige i allmänhet och kvinnliga ledare i synnerhet med ambitionen att dela ut pris på Idrottsgalan till kvinnliga ledare och andra stipendium.

I framtiden kunna bygga ut EPOS-nätverket internationellt.

FALLER SATSNINGEN VÄL UT KOMMER DET INNEBÄRA ATT

 

Det totala antalet kompetenta och motiverade tränare inom svensk idrott ökar.

Med fler kompetenta tränare höjs kvaliteten på svensk idrott som helhet och gör den stimulerande och lärorik.

Idrotten kommer att tilltala fler att fortsätta och därigenom få en större breddidrott.

Det lokala föreningslivet får fler medlemmar, vilket ger en stabilare ekonomi och mer resurser till verksamheten.

Fler barn/ungdomar får möjligheten till en meningsfullare och hälsosammare fritid.

Satsningen bidrar till att nå RF:s jämställdhetsmål för svensk idrott snabbare.

Vi har fler kvinnliga elittränare inom svensk idrott.

Nya normer och strukturer formas för vilka som tar sig till elittränarpositioner. 

Den breda barn-, ungdoms och motionsidrotten kommer att ha jämnare fördelning kvinnliga och manliga förebilder i ledande roller och roller som får stor publicitet.

EPOS – EQUALITY IN MEMORY OF PER O SUNDSTRÖM