Vision EPOS

VISION

EPOS ska…

…samarbeta över flera idrotter för att rekrytera och utbilda fler kvinnliga elittränare både på nationell och lokal nivå
…öka jämställdheten bland tränare inom svensk idrott, med fokus på landslagsnivå samt klubb- och föreningsnivå
… bli en naturlig del av Idrottssverige i allmänhet och kvinnliga ledare i synnerhet med ambitionen att dela ut pris på Idrottsgalan till kvinnliga ledare och andra stipendium
…i framtiden applicera satsningen internationellt och dela med oss av vår kompetens

EPOS Vision
EPOS Vision Damer

Faller satsningen väl ut kommer det att innebära att…

…antalet kompetenta och motiverade tränare inom svensk idrott ökar
…fler kompetenta tränare höjer kvaliteten på svensk idrott som helhet och gör den stimulerande och lärorik
…idrotten kommer att tilltala fler att fortsätta och därigenom få en större breddidrott
…svensk idrott får en spetsigare spets, resultat och förebilder som inspirerar fler att börja idrotta
…folkhälsan i Sverige blir bättre då fler idrottar längre in i livet
…det lokala föreningslivet får fler medlemmar, vilket ger en stabilare ekonomi och mer resurser till verksamheten
…fler ungdomar får en meningsfullare och hälsosammare fritid
…RF:s jämställdhetsmål för svensk idrott kommer att nås snabbare

VISION

EPOS ska…

…samarbeta över flera idrotter för att rekrytera och utbilda fler kvinnliga elittränare både på nationell och lokal nivå
…öka jämställdheten bland tränare inom svensk idrott, med fokus på landslagsnivå samt klubb- och föreningsnivå
… bli en naturlig del av Idrottssverige i allmänhet och kvinnliga ledare i synnerhet med ambitionen att dela ut pris på Idrottsgalan till kvinnliga ledare och andra stipendium
…i framtiden applicera satsningen internationellt och dela med oss av vår kompetens

EPOS Vision

Faller satsningen väl ut kommer det att innebära att…

…antalet kompetenta och motiverade tränare inom svensk idrott ökar
…fler kompetenta tränare höjer kvaliteten på svensk idrott som helhet och gör den stimulerande och lärorik
…idrotten kommer att tilltala fler att fortsätta och därigenom få en större breddidrott
…svensk idrott får en spetsigare spets, resultat och förebilder som inspirerar fler att börja idrotta
…folkhälsan i Sverige blir bättre då fler idrottar längre in i livet
…det lokala föreningslivet får fler medlemmar, vilket ger en stabilare ekonomi och mer resurser till verksamheten
…fler ungdomar får en meningsfullare och hälsosammare fritid
…RF:s jämställdhetsmål för svensk idrott kommer att nås snabbare

EPOS Vision Damer

EPOS – EQUALITY IN MEMORY OF PER O SUNDSTRÖM