”Möjlighet för oss att leva som vi lär”

Hur får vi fler kvinnliga ledare till IFK Göteborg och till svensk idrott i stort? Den frågan har klubben ställt sig själv och har tagit fram en handlingsplan för att lyckas.

– Att kliva in i EPOS är en stor möjlighet för oss att kunna leva som vi lär, säger Elisabeth Anderton, hållbarhetsansvarig.

Flera av landets största och mest framgångsrika klubbar och förbund går samman i nätverket EPOS (Equality in memory of Per O Sundström). Målet är att få fler kvinnliga ledare på elitnivå och en ökad jämställdhet inom idrotten.

– Vi strävar efter att såväl bli mer jämställda själva som att hjälpa och inspirera andra föreningar och idrotter att lyckas med samma sak, säger Elisabeth Anderton.

En ny arbetsgrupp har skapats inom föreningen och den tydligaste visionen är att IFK Göteborg ska vara en klubb som har jämställda ledargrupper. Tillsammans med övriga klubbar och förbund vill arbetsgruppen identifiera och förändra de hinder som kvinnor med ambitioner att verka inom idrotten ofta stöter på.

– Det är viktigt för oss att ifrågasätta normer och strukturer. Det finns hinder idag som gör att vi inom svensk idrott får för få kvinnliga ledare till oss. Den barriären vill vi bryta. Tillsammans med andra aktörer kommer vi kunna ställa obekväma frågor, identifiera delar som ligger till grund för varför det finns så få kvinnliga ledare, vara en drivande aktör i att våga ställa frågorna. Vi vill komma fram till hur förändringsarbetet kan göras, säger Elisabeth Anderton, hållbarhetsansvarig hos IFK Göteborg.  

IFK Göteborgs klubbchef Håkan Mild:

– Vi måste vi arbeta aktivt för att alla ska känna sig som en del av oss. Det är viktigt för oss att tillsammans med andra påverka så att vi får fler kvinnliga ledare inom idrotten.