Kategori

Ski Team Sweden

Skidförbundets fem-stegsplan under 2024

Nedan kan du läsa Skidförbundets rapport som beskriver deras arbete mellan Januari–April 2024. Hur går arbetet med den fem-stegsplan ni satte upp inför 2024? 1.Bevaka fördelning av kvinnliga och manliga tränare på RIG/NIU utifrån högpresterande elever.  Här har ingen justering skett, vi ligger kvar runt 40% kvinnliga tränare på RIG/NIU. Däremot så har vi insett...

Rekrytera och behålla kvinnliga tränare på A-lagsnivå är fokus

2023 går mot sitt slut och vi har pratat med Karin Ersson, Nationell Chef Svenska Skidförbundet längd, om året som gått. Vad har ni gjort i ert förbund under detta år? – Tyvärr så sade vår enda kvinnliga tränare på A-lagsnivå Ingrid Vikman upp sig under våren. Ett bakslag – dock är hon tydlig med...

Inventering av hur det ser ut på RIG/NIU vad gäller fördelning av aktiva bland de anställda tränarna

Nedan kan du läsa Skidförbundets rapport, via Skidförbundets Nationella Chef Karin Ersson, som beskriver arbetet mellan September – November 2023. Vad har ni gjort i er klubb/förbund sen senaste rapporten? – I slutet av september var tre av våra RIG/NIU tränare med på samlingen under Lidingöloppet. Det var uppskattat från alla tre. Vi har också...

Svenska Skidförbundet Längd har gjort en ny inventering av anställda landslagstränare.

Vi ställde tre frågor till Skidförbundets Karin Ersson, Nationell Chef, kring hur deras satsning går. Vad har ni gjort i ert förbund sen senaste rapporten, dvs. April – September 2023? – En ny inventering av anställda landslagstränare efter att landslaget fastställt organisation inför 23/24. Kvinnliga tränare som är anställda med riktigt anställningsavtal är två. Linda Danvind...

Skidförbundet ser över kulturella delar i organisationen

Vi ställde tre frågor till Skidförbundets Karin Ersson, Nationell Chef, kring hur deras satsning går. Vad har ni gjort i ert förbund sen senaste rapporten? – Sedan sist så har vår enda kvinnliga A-lagstränare, Ingrid Wikman, tyvärr sagt upp sig pga. sin familjesituation samt boende i Norge. I vallateamet så har en tjej varit ordinarie...

Skidförbundet vill fortsätta rekrytera och behålla kvinnliga tränare på högsta nivå

Karin Ersson, Nationell Chef Svenska Skidförbundet Längd berättar. – Vårt långsiktiga mål är att rekrytera och behålla kvinnliga tränare på högsta A-landslagsnivå och även få in kvinnor i vallaorganisationen. Vi har kvinnliga tränare på utvecklingslandslagsnivå sedan flera år tillbaka. Vi har just nu en kvinna av fyra tränare på A-lagsnivå. Hon började i höstas. Karin...

Omfattande enkät gav skidförbundet viktiga svar

En omfattande kartläggning är gjord bland förbundets kvinnliga ledare. I den framkommer bland annat ett stort antal resdagar och korta anställningsavtal som en osäkerhetsfaktor. För drygt ett år sedan bildade Svenska Skidförbundet Längd en nätverksgrupp i syfte att dels se över organisationens status då det handlar om jämställdhet, men även för att se över vad...

Nu lyfts jämställdheten inom längdskidsporten

Det har gått lite mer än ett år sedan SSF längd bildade en nätverksgrupp med uppgift att ta reda på hur jämställd organisationen är och vad som kan behövas för att få fler kvinnor att anta roller, inom sporten, på högsta nivån. Skidförbundet rapporterar nu om deras steg kopplat till deras jämställdhetsarbete och EPOS. Läs...