Kategori

Svensk Friidrott

En stor kartläggning av SFIFs verksamhet kommer ske under 2024

Nedan kan du läsa Svensk Friidrotts rapport som beskriver arbetet mellan Januari–April 2024. Vad har ni gjort i er klubb/förbund sen senaste rapporten? Deltagit 5 mars, EPOS styrgruppsmöte i Malmö Elit tillsammans med utbildning och förening börjat se över på vår organisation utifrån jämlikhet. En stor kartläggning av SFIFs verksamhet kommer ske under 2024. Vi kommer...

Svenska Friidrottsförbundet ska verka efter sin nya verksamhetsplan

Vi har ställt tre frågor till Svenska Friidrottsförbundet kring hur deras satsning går och vad man har för mål i framtiden. Vad har gjorts i Svensk Friidrottsförbundet kopplat till EPOS under 2023? Tillsatt Karin Olsson som ansvarig för EPOS i vårt förbund Deltagit i EPOS träffar Informerat om EPOS i samband med förbundsträff med distrikt...

Kultur, tradition och ekonomiska förutsättningar styr frågan starkt

Nedan kan du läsa Svensk Friidrotts rapport, via Karin Olsson, som beskriver arbetet mellan September – November 2023. Vad har ni gjort i er klubb/förbund sen senaste rapporten? Deltagande vid EPOS-träff i samband med Lidinglöppet 22-23/10 Haft teams-möte med kommunikationsansvariga inom vårt SF tillsammans med Karin Torneklint. Tillsammans lyft frågan om hur SF kommunicerar och...

Svenska Friidrottsförbundet har gjort ett stort arbete med en ny projektplan

Nedan kan du läsa Svenska Friidrottsförbundets rapport som beskriver arbetet mellan April – September 2023. Vad har ni gjort i ert förbund sen senaste rapporten? Vi har skapat en ny projektplan där slutmålet är: Sträva efter RF:s jämställdhetsmål 2025: 40/60 kvinnliga/manliga tränare. Under en tvåårsperiod etablera ökad kunskap om EPOS arbete och målsättningar samt plantera...

Karin Olsson blir ny projektledare för EPOS inom Svenska Friidrottsförbundet

Nedan kan du läsa Svenska Friidrottsförbundets rapport från första kvartalet av 2023. Vad har ni gjort i ert förbund sen senaste rapporten?Vi har påbörjat ett omtag inom förbundet och har utsett ny ansvarig som ska koordinera nätverket inom vårt förbund. Det blir Karin Olsson som blir projektledare för detta projekt. Genom att hon kommer projektleda arbetet...

Svenska Friidrottsförbundet vill öka antalet kvinnliga elittränare

Dejan Mirkovic, Sportchef Svenska Friidrottsförbundet, berättar:  – Vårt långsiktiga mål är att öka antalet kvinnliga elittränare (personliga coacher) på mästerskap och landskamper. Vi har idag en policy där vi har hälften män och hälften kvinnor i våra ungdoms- och juniorteam och det kan vi kontrollera men det viktigaste är att vi får upp andelen kvinnliga...

Friidrottsförbundet jobbar vidare med jämställdhetsfrågan

Inom landslagen och på ungdomssidan är det redan jämställt i de olika ledarteamen. Däremot finns det att göra inom elitverksamheten. När det kommer till jämställdheten bland tränarna så jobbar man aktivt för att ha 50/50 i ledarteamen, både på ungdoms- och juniorsidan. Man jobbar även aktivt med det i seniorlandslaget där det är möjligt. Inom...