Välkomna till EPOS, RF-SISU Västra Götaland!

Organisationen EPOS växer. Välkomna som medlem säger vi till RF-SISU Västra Götaland.
– Tillsammans blir vi en del av ett nätverk där de som ansluter sig vill samma sak, säger Thomas Gehöör på RF-SISU.

Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Skidförbundet Längd, Malmö Redhawks, IFK Göteborg och Djurgården Fotboll – fem specialidrottsförbund och klubbar har tillsammans med Sundström Safety startat EPOS, ett nätverk som verkar för fler kvinnliga ledare och ökad jämställdhet inom idrotten.

Nu har vi den goda nyheten att hälsa RF-SISU Västra Götaland välkomna in i EPOS-familjen.

I hela landet finns 19 RF-SISU-distrikt som bidrar till föreningarnas utveckling i landets alla kommuner genom folkbildning och utbildning.

– Roligt att vi nu kan hälsa välkommen första organisation som hört av sig och vill vara med och jobba för fler kvinnliga tränare på elitnivå. Ju fler vi är ju bättre kan vi bli om vi hjälper och lär av varandra, säger Karin Torneklint, tidigare förbundskapten i friidrott, i dag sportchef i bandyförbundet och engagerad i EPOS.

Thomas Gehöör är verksam på RF-SISU Västra Götaland, har startat Elittränarprojektet och ser ett medlemskap som ska förändra den homogenitet som präglar dagens elittränaruppdrag.

– Vi har en kraftig majoritet manliga elittränare. Till exempel finns inte en enda kvinna som tränar ett lag i männens högsta divisioner i de sju största lagidrotterna. Vi vill hjälpa idrotten att bryta den norm som finns där kön just nu har betydelse för vem som blir elittränare och inte. Vi är övertygade om att det är av stor vikt för att även få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor som tränare inom barn och ungdomsidrott. En mer jämställd elitidrott ger goda förutsättningar för att även den övriga idrottsrörelsen ska bli mer jämställd.

Gehöör fortsätter:

– Tillsammans med EPOS blir vi en del av ett nätverk där de som ansluter sig vill samma sak. Vi ser också fram emot att få dela med oss av våra reflektioner utifrån en kanske bredare bild än den som varje enskild förening och specialidrottsförbund skapar i sin verksamhet. Det är lätt att bli blind i sina egna normer.

Idrotten har ett mål om jämställdhet som sträcker sig fram till 2025 och som säger att det, oavsett kön, ska finnas samma möjligheter att utöva och leda idrott. Det innefattar såväl elitverksamhet som barn– och ungdomsidrott.

– Något gör att idrotten ofta endast söker tränarkompetens bland män och då riskerar den att göra sig en otjänst och inte rekrytera den bäst lämpade personen för rollen. Det finns många studier som visar att bolag med jämställda ledningsgrupper tenderar att prestera bättre. Det bör vi kunna lära oss av även inom idrotten. Därefter ser vi fram emot följdeffekterna inom barn- och ungdomsidrotten, där pojkar och flickor får både manliga och kvinnliga förebilder i tränarskapet, säger Thomas Gehöör.

Skriv en kommentar