Vill bidra till fler kvinnliga tränare i både elitfotbollen och Stockholmsfotbollen

Vi har ställt tre frågor till Christian Gentile, Verksamhetschef Ungdom, kring klubbens planer för 2024 och vad man har för mål i framtiden.

Vad är er plan och ert mål för 2024 och vad krävs för att ni ska nå dit?

Målen för 2024 är följande: 

• Rekrytera ytterligare medlemmar i Djurgårdens EPOS-nätverk – tänka och söka bredare och skapa ett starkare mer engagerat nätverk – kontakta grannföreningar och Stockholm Fotbollförbund för kontakt med kvinnliga tränare 

• Genomföra 6 inspirerande träffar med hög kvalité under 2024 

• Sätta en långsiktig plan för arbetet med EPOS – för att inspirera deltagare och kunna planera tidigare och mer strukturerat 

Planen för 2024 är sex träffar enligt följande: 

• Tre träffar under våren med start i mars med kvinnliga föreläsare. Fokus att samla många deltagare men inte ha ett avancerat program, däremot väldigt intressanta och tilltalande föreläsare. Vårens föreläsningar är riktade mot ledarskap (2 tillfällen) och tränarskap (1 tillfälle) 

• Tre träffar under hösten med start i augusti med föreläsare men också mer utfyllt program som innefattar en aktivitet. Fokus är att erbjuda ett varierat och annorlunda innehåll, med någon typ av wow-upplevelse vid varje tillfälle. 

• För att genomföra dessa sex träffar har en långstidspraktikant, en deltidsanställd arrangemangsassistens och arrangemangsansvarig engagerats för att ta fram en lista på intressanta föreläsare, platser, aktivitetsförslag samt strategi över hur vi samlar många deltagare under våren. 

Vad har ni för långsiktigt resultatmål och hur långt har ni kommit mot det?

• Bidra till fler och bättre/mer kunniga kvinnliga tränare i Stockholmsfotbollen

• Bidra till fler kvinnliga tränare i elitfotbollen

• Öka antalet kvinnliga tränare, samt deras kunskap, i Djurgårdens IF – totalt i alla lag samt i Akademin – flick och pojk.

Vi genomförde planerade träffar under 2023 men hade inte deltagarantalet som vi önskade vid någon av träffarna. Vi lyckades bygga en bredare bas av namn att bjuda in – förutom våra egna kvinnliga ledare så var också tränare från Värtans IK, Spånga IS och IFK Lidingö bjudna till träffarna. Vi behöver arbeta vidare med att välkomna en yngre kategori av tränare och potentiella framtida tränare (främst tänker vi flickspelare i Djurgården). 

Vi ser ett ökat internt engagemang för projektet och fler personer är involverade i arbetet kring träffarna under 2024. 

När det kommer till att bidra till fler och mer kunniga kvinnliga tränare i Stockholmsfotbollen och Djurgården behöver klubben tydligare mätinstrument för både antal och kvalité. 

Vi kan utveckla hur vi mäter och följer upp våra träffar men upplever utifrån de träffar vi har haft att vi har fått värdefull information om träffen som genomförts och vad som har varit uppskattat. På så sätt planerar vi förhoppningsvis träffar som lockar fler deltagare framöver och stärker nätverket. 

Ett konkret mål som vi tror tar oss närmre ambitionen att bidra till fler kvinnliga tränare är ge alla våra flickspelare 15-19 år den första tränarutbildningen (UEFA D), så att de får en grund, och kanske väcker ett intresse att över tid jobba inom idrott, fotboll och Djurgården. 

Skriv en kommentar