Svenska Friidrottsförbundet ska verka efter sin nya verksamhetsplan

Vi har ställt tre frågor till Svenska Friidrottsförbundet kring hur deras satsning går och vad man har för mål i framtiden.

Vad har gjorts i Svensk Friidrottsförbundet kopplat till EPOS under 2023?

  • Tillsatt Karin Olsson som ansvarig för EPOS i vårt förbund
  • Deltagit i EPOS träffar
  • Informerat om EPOS i samband med förbundsträff med distrikt och kommitteer.
  • Genom Elitklubbarna förberett för enkät kring kvinnliga elittränare som inventerar i hur läget upplevs i vår föreningsmiljöer och en inventering kring det arbete som görs och som önskas. Enkäten går ut i början av januari.
  • Som komplettering till elitklubbarnas enkät gjort intervjuer med några av de idag verksamma kvinnliga elittränarna för att få en bild om upplevelse och förutsättningar.
  • Adderat några fler namn till vår lista.

Vad har Svenska Friidrottsförbundet för mål?

  • Vi har först nu, i samband med Karins tillträde, satt en konkret verksamhetsplan som ska genomföras över två år. Detta består av rekrytering, information, utbildning.

Vad är Svenska Friidrottsförbundets plan och mål för 2024?

  • Genomföra verksamhetsplan.
  • Öka deltagandet vid EPOS träffar
  • Skapa egna forum för att jobba internt inom friidrotten

Foto: Siv Karlström

Skriv en kommentar