En stor kartläggning av SFIFs verksamhet kommer ske under 2024

Nedan kan du läsa Svensk Friidrotts rapport som beskriver arbetet mellan Januari–April 2024.

Vad har ni gjort i er klubb/förbund sen senaste rapporten?

  • Deltagit 5 mars, EPOS styrgruppsmöte i Malmö
  • Elit tillsammans med utbildning och förening börjat se över på vår organisation utifrån jämlikhet.
  • En stor kartläggning av SFIFs verksamhet kommer ske under 2024. Vi kommer jobba med två spår – ett elittränarspår och ett för organisation. Dessa skall sedan leda till ett jämställdhetsdokument som skall leda till förändring.

Har ni några nya tankar/planer/idéer framåt? 

  • Oktober anordna en stor tränarkonferens i Umeå. Konferensen kommer genom föreläsningar, workshops och cliniques belysa områden knutna till jämställdhetsfrågan.
  • Uppmuntra och stötta distrikten till att anordna kvinnliga tränarnätverk. 

Hur är er känsla att det går med uppdraget?

  • Känslan för hur EPOS-uppdraget går i Svensk Friidrott: Bra, men omfattande vilket kräver tid och tålmodighet. För att kunna göra en bestående förbättring måste hela organisationen bearbetas, inte bara enskilda punktinsatser. Det kräver strukturerat arbete utan forcering. Upplever ett positivt bemötande i sakfrågan. Många tycker det är en viktig fråga utifrån hållbarhet för ledare/tränare likväl som för aktiva.

Skriv en kommentar