RF-SISU Västra Götaland har nytt projekt på gång

Nedan kan du läsa RF-SISU Västra Götalands rapport som beskriver arbetet mellan Januari–April 2024.

Vad har ni gjort i er klubb/förbund sen senaste rapporten?

Har skapat mötesplatser för kvinnliga coacher och män, där kvinnorna är i majoritet.  Har även spelat in många filmer som nu måste återanvändas för att skapa förebilder. Vi jobbar nu med att sprida dessa filmer till utbildare genom olika aktiviteter.

Elittränarprojektet avrundades med en sista träff den 23 april och kommer leva vidare genom utbildningsfilmerna som går att se via vår Youtubekanal. Den viktiga frågan om att öka antalet kvinnor i elittränarroller är prioriterad och bevakas fortsatt inom High Performance Göteborg samt av vår elitidrottsavdelning.

Nytt projekt på gång som vi arbetar med som kommer presenteras inom kort.

Projektgruppen från RF-SISU Västra Götaland har skrivit denna artikel med tillhörande rapport:

https://rfsisu.se/distrikt/vastra-gotaland/nyhetsarkiv/nyheter/2024-04-29-elittranarprojektet-avrundas

Skriv en kommentar