Skidförbundets fem-stegsplan under 2024

Nedan kan du läsa Skidförbundets rapport som beskriver deras arbete mellan Januari–April 2024.

Hur går arbetet med den fem-stegsplan ni satte upp inför 2024?

1.Bevaka fördelning av kvinnliga och manliga tränare på RIG/NIU utifrån högpresterande elever. 

Här har ingen justering skett, vi ligger kvar runt 40% kvinnliga tränare på RIG/NIU. Däremot så har vi insett att vi har ett bra värde som gäller ansvariga tränare på RIG verksamheterna. En ansvarig RIG tränare har ett huvudansvar för verksamheten. Många delar såklart på detta även om det finns en officiell och utsedd person till det. Vi har idag 6 RIG verksamheter och av dem har minst 3 kvinnliga ansvariga över verksamheten. Kan vi bli 4 av 6 då en manlig är på väg att sluta och där vi tror att en kvinna kommer att ta över. 

2.Lyfta frågan med skolledare under skolledarkonferens. 

Planen var att ha en workshop med alla skolledare för RIG och NIU verksamheterna nu under våren under en skolledarkonferens. Datumet som var bokat krockade med ett stormöte som RF kallat till så vi har tvingats flytta detta till hösten (september)

3.Ta beslut om ”program för kommande landslagstränare”.

Vår utvecklingsgrupp arbetar fortfarande med frågan. Inget beslut är taget ännu och är en fråga om ekonomi också. 

4.Utannonsera tjänster för att ge alla möjlighet att söka. Följa upp hur många kvinnor/män som söker varje tjänst.

Vi har nu en tjänst ute på annons som vi sprider. Tjänsten är en tjänst i Falun på en av våra två elitmiljöer där vi har landslagstränare anställda som jobbar på lokal plan med främst vårt utvecklingslandslag. Vi önskar så klart att många kvinnor söker och har försökt sprida det så gott det går. Idag har vi redan en kvinna anställd (Ida Ingemarsdotter) på den andra tjänsten i Östersund. Den som tidigare jobbat i Falun är en man. 

5.Lyfta jämställdhetsfrågan vid minst ett tillfälle under året tillsammans med den personal vi har. 

Här har vi ännu inte skapat det tillfället. Säsongen har precis avslutats i helgen. Det kommer förmodligen att ske på ett personalmöte i någon form, under våren eller tidig höst. 

Hur går arbetet med det mål ni satte upp inför 2024?

Mål: Att behålla de kvinnor vi just nu har i tränar och valla organisationen. Om lediga tjänster uppstår skapa jobbannonser och förutsättningar som lockar båda könen. 

Vi har haft några kvinnor som vallare detta år och förhoppningen är att behålla dessa även nästa säsong. Vi hoppas vår annons som ligger ute just nu är tilltalande för bägge könen och vi kommer att följa upp antalet sökande kvinnor. 

Våra tankar framåt är just detta med ett eventuellt tränarprogram samt jobbet med våra skolledare som vi tror är oerhört viktigt. 

Vi tycker att säsongen varit bra utifrån jämställdhetsperspektivet. Många diskussioner i frågan och att vi haft fler kvinnor ute som vallare på landslagens uppdrag än tidigare.

Skriv en kommentar