Elitfotboll Dams förändringsarbete börjar ta form

Nedan kan du läsa Elitfotboll Dams rapport som beskriver deras arbete mellan Januari–April 2024.

Vad har ni gjort i er klubb/förbund sen senaste rapporten?

De senaste 4 månaderna har vi startat upp det konkreta arbetet för att nå de visionära och konkreta mål vi satt för vårt initiativ. Inför 2024 påbörjades en kvalitativ datainsamling med metoden ”digitala djupintervjuer”, där vi tog in experthjälp för att genomföra dessa. Resultatet har sedan presenterats för styrgruppen samt övriga intressenter i början av året. Från denna stuide har nedan punkter tagits fram för att arbeta med under året. Där uppstart av aktivitet för att lyfta förebilder, hemsida och nyhetsbrev har varit i fokus de senaste månaderna.

Viktiga områden/punkter som vi ska arbeta med 2024:   

OPINION – Allt i detta område är de kampanjer/nedslag vi gör med partners. (Extern målgrupp) 

 1. Förebilder, unga som äldre. Diversifierad grupp för att nå en bredare publik.  
 2. Här arbetar vi fram 5 kvinnor som förebilder med olika bakgrunder från fotbollen. Fokus är att hitta kvinnor i roller som huvudtränare eller assisterande i OBOS Damallsvenskan, Elitettan och våra akademiverksamheter.  

FÖRÄNDRINGSARBETE – Allt det EFD gör i dagligt arbete, samt nystartade aktiviteter nedan.

1.Diskussion i klubbforum efter följande områden: 

 • Arbetsmiljö – trygghet, tillit, samarbete, respekt 
 • Resurser – Faciliteter, avlöning, arbetstider/plantider 
 • Arbetsgivaransvar/ Rekrytering – policys, tillvägagångssätt. Kontaktnät av tränare, öppna  
 • Arbetsmarknaden för kvinnor. – Spelplan  
 • Hemsida  
 • Bygga en landningssida med information om satsningen och möjlighet att skriva upp sig på nyhetsbrevet.  
 • Rekryteringsbas  
 • Nyhetsbrev  
 • Utskick till kontaktlista för att sprida information från intervjustudien samt annan relevant information från början av satsningen.  
 • Planeras att ske kontinuerligt under året. Här hör vi av oss om vi vill ta med er i innehållet, med ex. en intervju eller liknande. Ni får gärna höra av er om ni har en bra idé för innehåll, eller som ni önskar få med!  

Har ni några nya tankar/planer/idéer framåt?

Vi arbetar parallellt med arbetet inom certifieringen samt dialog med SvFF utbildningsavdelning för att tillsammans skapa förändring och måluppfyllelse kopplat till bättre arbetsmiljö och fler utbildade kvinnor.

Hur är er känsla att det går med uppdraget?

Det är ett oerhört uppskattat initiativ från många, men även något som går trögt till viss del. Inom organisationen är det mycket som tagit tid från initiativet under dessa 4 månader då det varit stort fokus på att få ligorna att rulla. Vi ser framför oss en vår som kommer erbjuda mer tid till ledarskapssatsningen för att kunna skapa förändring till 2025.

Uppdraget är något som kan bli oerhört stort, men vi vill hitta de sätt som ger konkret förändring snabbt. Vilket är svårt när det gäller en så komplex fråga i en värld som traditionellt är styrd och skapad av män och de normer kopplade till att vara en man.

Skriv en kommentar