Djurgårdens IF Fotboll arbetar med tre fokusområden

Nedan kan du läsa Djurgården IF Fotbolls rapport från första kvartalet av 2023.

Vad har ni gjort i er klubb sen senaste rapporten?

Sedan den senaste rapporten har projektet varit vilande i Djurgårdens IF. Fredrik Forsman lämnade sin tjänst i oktober och vi har omorganiserat i verksamheten. Den initiala planen var att Fredriks efterträdare skulle ta över projektledningen, men anställningen dröjde och vi bestämde därefter, i ett sent skede, att det inte var den mest lämpliga lösningen. Istället blir verksamhetschefen för DIF Ungdom, Christian Krigström Gentile, ny projektansvarig.

Har ni några nya planer framåt?

Arbetet har just nu tre fokusområden:
• Rekrytera ytterligare medlemmar i Djurgårdens EPOS-nätverk – tänka och söka bredare och skapa ett starkare mer engagerat nätverk – kontakta grannföreningar och Stockholm Fotbollförbund för kontakt med kvinnliga tränare
• Genomföra 4-5 inspirerande träffar med hög kvalité under 2023
• Sätta en långsiktig plan för arbetet med EPOS – för att inspirera deltagare och kunna planera tidigare och mer strukturerat

Djurgården anser att nätverket kan stärka föreningen men även bör kunna innefatta/omfatta andra intresserade kvinnliga ledare och tränare inom fotbollen. Eftersom Djurgården Fotbolls sammanhang är just fotbollen så anser vi att det är mer engagerande för deltagarna att alla tillhöra samma idrott. Ett annat sätta att utöka nätverket inom Djurgården är att vända sig till övriga 19 idrotter inom Djurgårdens IF. Att genomföra 4-5 riktigt bra träffar under 2023 kommer vara nyckeln för arbetet – för trovärdighet, kontinuitet och vidare arbete.

Hur är din känsla att det går med uppdraget?

Sett till förra året insatser och engagemang så finns det en grund att utgå från. Samtidigt så fick projektet inte det flyt och starka stomme som borde vara ansatsen för ett projekt i ett uppstartsskede. Till 2023 finns några utmaningar att ta tag i samt försöka sätta en löpande plan, så träffarna i nätverket sker utan uppehåll eller hack.

Den situation som föreningen behöver se över utgår från resonemanget att Djurgården Fotboll har en större grupp kvinnliga ledare och tränare i verksamheten, men de allra flesta är ideella föräldrar som redan lägger mycket av sin fritid på fotbollen för sina egna och andras barn. De troliga är att det inte är dessa föräldratränare som tar steget till elifotbollen vare sig på intresse eller ålder. De har redan valt sina yrken och ser sitt uppdrag som en hobby så länge barnen spelar och lägger dyrbar ideell tid på att driva träning och match för barnen – eventuellt till den grad där de inte känner att ett ytterligare engagemang är aktuellt.

För att EPOS mål ska uppnås och Djurgården ska få maximal effekt av nätverket, så behöver föreningen tänka bredare i sin rekrytering av medlemmar kring nätverket, samtidigt arbeta för att även de kvinnliga föräldratränarna ska delta för erfarenhetsutbyte och inspiration. De yngre, anställda och idrottsutbildade kvinnliga tränarna är de som behöver ingå i nätverket för att bidra till svensk elitfotboll inom förening och förbund. Dessa tränare ska även kunna komma från andra fotbollsföreningar, dock ej andra elitföreningar på dam- och flicksidan. Den här utmaningen kommer vara i fokus under 2023, så att föreningens deltagande i EPOS får en önskad effekt för projektet i stort, men kanske också för föreningen.

Skriv en kommentar