RF-SISU kartlägger det numerära förhållandet mellan manliga och kvinnliga tränare i våra högsta serier

Vi har ställt tre frågor till Anna Stoltze på RF-SISU Västra Götaland kring hur deras projekt Elittränarprojektet går.

Vad har ni gjort i ert projekt sen senaste rapporten?

– Vi har haft en aktivitet med forskare, elittränare och inspelning för utbildningsfilmer. Positivt var att vi nådde ytterligare några för oss nya kvinnliga elittränare även om vi denna gång var lite färre. Forskaren var Live Steinnes Luteberget Live som forskar om matchkrav och fysisk prestationsutveckling inom lagidrott på NIH, Norska idrottshögskolan i Oslo. Hon har fördjupat sig inom handboll och har kompetens som är överförbar till alla intermittenta lagidrotter.) Tillsammans med ISP/EPOS jobbar vi vidare på skapandet av filmer där fler filmer publicerats på Youtube och sprids b.la. i RF-SISU utbildningar.

En ny kartläggning pågår av de 7 stora lagidrotterna (handboll, fotboll, basket, innebandy, volleyboll, ishockey, bandy) för att samla fakta om det numerära förhållandet mellan manliga & kvinnliga tränare är i våra högsta serier.

Har ni några nya aktiviteter framåt?

– Nästa aktivitet kommer vi jobba mer direkt med jämställdhet i fokus. Vi kommer bjuda in talare som gjort karriär i en mansdominerad miljö som ska starta en kväll av ”story-telling”. Arbetet är i full gång att nå kvinnliga elittränare för att få flera olika idrotter och bakgrund representerade. Vi vill också öka spridningen i sociala medier & tillsammans med ISP/EPOS kommer kortare sekvenser av filmerna skapas & publiceras. Vi vill knyta närmare kontakt med utvalda klubbar för att se om vi kan vara med och driva processen snabbare att verkligen ge uppdrag till fler kvinnor. Processen att välja ut öppna klubbar för detta pågår.

Hur är din känsla att det går med ert projekt?

– Vi har utvecklat vårt sätt för att förenkla processen att skapa filmer. Det kommer i sin tur göra att vi får filmerna klara snabbare & därmed kommer kunna intensifiera spridningen av filmerna. Aktiviteterna/träffarna är viktiga för de deltagande märker vi på flera sätt. Vi vill dock nå fler och det gör vi genom filmerna. Att förändra bilden av vem som är elittränare kommer inte ske över en natt. Det känns bra och viktigt att filmerna får spridning så att de bidrar till den förändringen.

Skriv en kommentar