IFK Göteborg om deras satsning mot fler kvinnliga elittränare

Elisabeth Anderton, Hållbarhetsansvarig IFK Göteborg. svarar på tre frågor kring hur det går i deras satsning mot fler kvinnliga elittränare.

Vad har ni gjort i er klubb under första kvartalet av 2023?
– Vi har haft en träff där Karin Torneklint deltog och pratade till våra huvudpartners och delar av personalen i syfte att sprida kunskap och informera om EPOS. Vår interna kartläggning börjar klargöras och kommer att presenteras i vår hållbarhetsrapport i år. 

Har ni några nya tankar/planer/idéer framåt?
– Arbeta fram strategier för rekrytering, sätta in arbetet med EPOS i vår verksamhetsplan där arbetet är igång och den träder i kraft 2024.

Hur är din känsla att det går med uppdraget?
– Det går långsamt och är en lång väg att gå men skulle ändå säga att det går åt rätt håll och enligt plan.

Skriv en kommentar