Djurgårdens IF Fotboll verkar för att vara en förening för alla.

Öppen för såväl herrar som damer, för pojkar både flickor. En av landets mest kända och framgångsrika föreningar jobbar för att bli ännu bredare, ännu större och ännu mer jämställd.

I det arbetet ingår inte minst att rekrytera fler kvinnliga tränare, där det finns ambitioner och förhoppningar om att ett antal ska utbilda sig vidare och så småningom nå elitnivå – DIF Fotboll har som bekant lag i högsta divisionerna för både herrar och damer. Ambitionen är också att få kvinnliga ledare som är kvar i föreningen under en längre tid och på så vis skapar en viktig kontinuitet.

På barn– och ungdomsnivå gäller samma förutsättningar för alla.

Ytterligare en ambition i att hela tiden sträva mot en mer jämställd verksamhet är säljarbetet. Även om herrseniorerna är den stora motorn i föreningen ingår alltid hela verksamheten då det handlar om att skaffa nya partners och intressenter.

Föreningen har dessutom samarbete med GIH (Gymnastik & Idrottshögskolan) för att få hjälp med rekryteringen av tränare.

Har under augusti 2022 en träff med sitt kvinnliga nätverk.

Inträdet i nätverket EPOS ska förhoppningsvis skynda på processen att utöka antalet kvinnliga ledare. Klubben har bildat en särskild grupp som träffas ett antal gånger per år för att följa upp och utveckla den projektbeskrivning som tagits fram samt förkovra sig med exempelvis föreläsningar och med hjälp av framtagen forskning.

Fakta:

Antal kvinnliga ledare och medlemmar i Djurgården IF (t.o.m 2021.): 2 250 av totalt 17 160, 13 procent.

Skol-IF:
Deltagare: 3 796, varav 1 628 flickor, 43 procent.
Ledare: 21, varav nio kvinnliga, 43 procent.


Antal kvinnliga ledare i DIF Fotboll ungdom:
Tränare: I 22 lag, 19 procent.
Lagledare: I 39 lag, 33 procent.
Annan roll: I 46 lag, 39 procent.

Skriv en kommentar