Friidrottsförbundet jobbar vidare med jämställdhetsfrågan

Inom landslagen och på ungdomssidan är det redan jämställt i de olika ledarteamen. Däremot finns det att göra inom elitverksamheten.

När det kommer till jämställdheten bland tränarna så jobbar man aktivt för att ha 50/50 i ledarteamen, både på ungdoms- och juniorsidan. Man jobbar även aktivt med det i seniorlandslaget där det är möjligt. Inom Prestationscentrum (se faktaruta nedan), basen för elit och grenutveckling, är i nuläget en av sex ledare kvinnlig. Dvs. en kvinnlig tränare på ett av dem fem prestationscentrum.

Det finns vidare en uttalad ambition och målsättning för Friidrottsförbundet att öka antalet hemmatränare till finnkampstruppen. Det är en viktig del i jämställdhetsarbetet att höja den procentuella delen av kvinnliga tränare till dem som är med i finnkampstruppen, dvs. de personliga hemmatränarna.

I arbetet med att utveckla verksamheten till att bli ännu mer jämställd tar Svenska Friidrottsförbundet ett omtag, med Kajsa Bergqvist och Dejan Mirkovic i spetsen, och söker i nuläget en projektledare inom förbundet som är dedikerad uppdraget ihop med nätverket EPOS.

Under våren 2022 har friidrottsförbundet genomfört digitala inspirationsföreläsningar för kvinnliga ledare på såväl förbunds– som föreningsnivå i syfte att öka intresse och engagemang. Först ut var Martina Höök, skidtränare och forskare i Östersund, som hade uthållighet som tema. Därefter följde Sofia Svensson, som bland annat verkar för att utvärdera testresultat, vilka tester som är relevanta både individuellt och för olika idrotter. Nummer tre i ordningen var Helena Duplantis, fystränare till världens kanske främsta friidrottare för tillfället, stavhopparen Armand Duplantis. Helena är en del av tränarteamet och ansvarar för träningsupplägget och den fysiska träningen. Hon har tränat Armand från ung ålder till världsrekord. Åhörarna fick exempelvis också lyssna till vikten av mental styrka.

Fakta: Prestationscentrum

Friidrottens fem prestationscentrum: kast, sprint/häck, medel/lång, hopp samt mångkamp.

Prestationscentrummens grundläggande uppdrag:
Stötta och utveckla befintlig elit samt deras tränare.
Stötta och utveckla kommande elit och deras tränare.
Stötta och utveckla tränare med ambition att få fram kommande elit.

Skriv en kommentar