RF-SISU Västra Götaland verkar för fler kvinnliga elittränare

Ingen kvinnlig tränare i någon av de sju största lagidrotterna i högsta divisionen för män. Det vill RF-SISU Västra Götaland medverka till att ändra på. Bland annat genom filmer och samarbete med ett antal elitföreningar.

Fakta är att kvinnor är underrepresenterade som tränare på elitnivå. Det gäller såväl elittränare – i både individuella idrotter som i lagsammanhang – samt generellt inom idrottsrörelsen. Det visar inte minst en genomgång av de största lagidrotterna i vårt land för manliga deltagare. Inte i någon av elitföreningarna i Sveriges högsta division ingår kvinnliga tränare i staben.
Under 2022 och 2023 genomför RF-SISU Västra Götaland en rad aktiviteter (se exempel i faktaruta nedan) för att få till en förändring och en mer jämställd verksamhet.
Det sker bland annat genom ett filmprojekt som lyfter fram den kompetens som finns hos kvinnliga coacher och forskare inom ledarskap och idrott.

Ytterligare en ambition är att identifiera elitklubbar som arbetar för en jämställd verksamhet i föreningslivet.
Arbetet grundar sig i Riksidrottsförbundets ”Strategi 2025”, där idrotten ska vara en jämställd verksamhet och där kvinnor och män har samma makt att forma idrotten, där möjligheten att bli tränare på elitnivå är lika oavsett kön.

Under våren 2022 har RF-SISU Västra Götaland dessutom dragit igång Elittränarprojektet i syfte att rekrytera fler kvinnliga elittränare.

Fakta: Målexempel RF-SISU Västra Götaland 2022–2023:
Aktiviteter (utbildningsinsatser) med kunskapsutbyte mellan forskare och utvalda tränare.
Skapa utbildningsfilmer.
Genomföra enkät/intervju om vilka eventuella hinder som elittränarna ser och upplever, för att elittränarskapet ska vara hållbart över tid.
Sprida skapade filmer i kommunikationskanaler (sociala medier, övriga utbildningar, lärgruppsmaterial).
Synliggöra elittränarna i syfte att hjälpa dem att ta nästa steg i elittränarkarriären.
Samla kunskap kring nuvarande könsfördelning bland tränare på elitnivå i Västra Götaland.

Skriv en kommentar