Fler kvinnliga elitcoacher och jämställda ledargrupper

Elisabeth Anderton, Hållbarhetsansvarig IFK Göteborg, berättar:

– Vårt långsiktiga mål är att bidra till fler kvinnliga elitcoacher. Målet är också att uppnå jämställda ledargrupper. Samt strukturerat arbeta med jämställdhetsfrågan och skapa opinion och påverka strukturer inom idrotten och elitfotbollen i synnerhet. Hittills har vårt fokus handlat mest om att internt se över och kartlägga var vi står och tagit fram förslag på åtgärder för att nå våra långsiktiga mål.

Elisabeth fortsätter:
– Vi har med hjälp av EPOS fått hjälp med kartläggning och intervju av våra befintliga och tidigare kvinnliga ledare hos oss. Vi har påbörjat arbetet med vår hållbarhetsrapport som kommer att släppas våren 2023 med ett prioriterat område inom jämställdhet. Vi har internt belyst vilka områden vi har att jobba med och sett över våra egna strukturer och utifrån de insikterna tagit med dem inför vår kommande långsiktiga verksamhetsplan och hållbarhetsstrategi. Kan också tilläggas att EPOS hjälper oss att ställa krav på oss själva och andra för att kunna uppnå våra mål.

– Vår plan och vårt mål för 2023 är att färdigställa vår hållbarhetsrapport och utifrån den ta fram KPI:er som syftar till att nå våra mål om fler kvinnliga elitcoacher i IFK Göteborg under perioden april-december 2023.

Skriv en kommentar