Skidförbundet vill fortsätta rekrytera och behålla kvinnliga tränare på högsta nivå

Karin Ersson, Nationell Chef Svenska Skidförbundet Längd berättar.

– Vårt långsiktiga mål är att rekrytera och behålla kvinnliga tränare på högsta A-landslagsnivå och även få in kvinnor i vallaorganisationen. Vi har kvinnliga tränare på utvecklingslandslagsnivå sedan flera år tillbaka. Vi har just nu en kvinna av fyra tränare på A-lagsnivå. Hon började i höstas.

Karin fortsätter:

– Sen Skidförbundet gick med i EPOS så har vi startat nätverk med kvinnliga elittränare. Både yngre och äldre. De har tagit fram en åtgärdslista med punkter de tror är viktiga för att nå våra mål. Åtgärdslistan är utifrån en enkät som skickats ut till många nuvarande och f.d. kvinnliga elittränare (RIG/NIU, postgymnasiala verksamheter samt landslag). Berättat om arbetet i olika sammanhang. T.ex. handelshögskolan, Centrala ledningsgruppen för alla grenar inom SSF, nyhet via webben.

Vår plan och vårt mål för 2023 är att behålla vår kvinna på högsta nivå.
Samt:
– Genomföra workshop/dialog mellan ledningsgrupp längd och det kvinnliga nätverket under våren för att gå igenom de punkter de föreslagit och se om vi kan aktivera något mer från den.
– Föreläsning inom personalgrupp och RIG/NIU tränare via s.k. tränarråd.
– Ev. en ny enkätrunda och nu med både män och kvinnor.

Skriv en kommentar