Svenska Friidrottsförbundet vill öka antalet kvinnliga elittränare

Dejan Mirkovic, Sportchef Svenska Friidrottsförbundet, berättar:
 

– Vårt långsiktiga mål är att öka antalet kvinnliga elittränare (personliga coacher) på mästerskap och landskamper. Vi har idag en policy där vi har hälften män och hälften kvinnor i våra ungdoms- och juniorteam och det kan vi kontrollera men det viktigaste är att vi får upp andelen kvinnliga tränare som på daglig basis arbetar med våra elitaktiva. Därför tror vi att mäta antalet kvinnliga personliga tränare till aktiva i exempelvis en Finnkampstrupp är ett bra mått att mäta över tid snarare än kvinnliga tränare på EM, VM och OS. Vi kommer under våren att ta fram statistik på hur det sett ut senaste 5-10 åren och därefter också mer konkret sätta upp våra långsiktiga mål i siffror.

Dejan fortsätter:
– Vi har under hösten 2022 identifierat vilka kvinnliga tränare som framtiden bör ingå i EPOS samt att vi stöttat de tre kvinnliga coacherna som är med i projekt Q.

– Vårt mål och vår plan för 2023 är att vi har beslutat att Sofia Jäger Stenberg från och med nu kommer i sin tjänst att ha en del som ansvarig för EPOS. Genom att hon kommer projektleda arbetet så kan vi både planera vårt eget årshjul med aktiviteter och insatser mer tydligt men också ha en mycket bättre uppföljning och utvärdering både internt men också gentemot styrgruppen för EPOS. Första steget efter att Sofia satt sig in i uppdraget är att konkret möta upp de kvinnliga tränarna vi satt upp som målgrupp.

Skriv en kommentar