Karin Olsson blir ny projektledare för EPOS inom Svenska Friidrottsförbundet

Nedan kan du läsa Svenska Friidrottsförbundets rapport från första kvartalet av 2023.

Vad har ni gjort i ert förbund sen senaste rapporten?
Vi har påbörjat ett omtag inom förbundet och har utsett ny ansvarig som ska koordinera nätverket inom vårt förbund. Det blir Karin Olsson som blir projektledare för detta projekt. Genom att hon kommer projektleda arbetet så kan vi både planera vårt eget årshjul med aktiviteter och insatser mer tydligt men också ha en mycket bättre uppföljning och utvärdering både internt men också gentemot styrgruppen för EPOS. 

Hur ser era planer ut framåt?
Första steget efter att Karin satt sig in i uppdraget är att konkret möta upp de kvinnliga tränarna vi satt upp som målgrupp. Vi behöver också definiera struktur och arbetssätt för att stimulera de kvinnliga elittränare som finns. Även försöka definiera behov som kan vara avgörande för att vi ska få fram fler kvinnliga elittränare. Utifrån det skapa rutiner och förutsättningar som gynnar tillväxt.

Hur är förbundets känsla att det går med uppdraget?
Vi står i startgroparna. Kan bara bli utveckling och framgång utifrån det!

Skriv en kommentar