Inventering av hur det ser ut på RIG/NIU vad gäller fördelning av aktiva bland de anställda tränarna

Nedan kan du läsa Skidförbundets rapport, via Skidförbundets Nationella Chef Karin Ersson, som beskriver arbetet mellan September – November 2023.

Vad har ni gjort i er klubb/förbund sen senaste rapporten?

– I slutet av september var tre av våra RIG/NIU tränare med på samlingen under Lidingöloppet. Det var uppskattat från alla tre. Vi har också gjort en inventering av hur det ser ut på våra RIG/NIU vad gäller fördelning av aktiva bland de anställda tränarna. Syftet är att se om männen blir fördelade de mest högpresterande eleverna (RIG) och kvinnorna NIU. Sammanställningen är inte klar ännu, men några skolor sticker ut ”negativt” i denna statistik, men några sköter denna fördelning bra. Vi kommer att redovisa sammanställningen under en skolledarträff i april där alla skolledare från våra RIG/NIU deltar. Vi kommer då också lyfta och diskutera frågan med skolledarna för att få dem att förstå att den fördelning de gör blir viktiga avstamp för att få fler kvinnliga tränare på en högre nivå än så.

Ett av SSF längds fysiska ledningsmöten tillägnades en stor del av tiden till att diskutera vårt jämställdhetsarbete. Vi har lyft till vår ”övergripande” organisation inom SSF att vi vill ha en styrande jämställdhetsplan som är mer modern än det som finns skrivet idag. Därefter känner vi att vi vill bryta ner den till vår gren inom SSF.

Har ni några nya tankar/planer/idéer framåt?

– Se ovan och nedan, men sammanfattningsvis:

  • Program för kommande landslagstränare
  • Bevaka fördelning av kvinnliga och manliga tränare på RIG/NIU utifrån högpresterande elever.
  • Lyfta frågan med skolledare.

Hur är din känsla att det går med uppdraget?

– Frågan går sakta framåt. Det är svårt att få tid att prata strategiska frågor när allt akut pockar på, gäller såklart alla andra strategiska frågor. Dock är frågan om att jobba för att jämna ut de luckor vi har inom jämställdhet helt rotad i organisationen.

Känslan när vi pratar med en del av våra kvinnliga tränare är att de upplever brist på förtroende från de aktiva som tränare, även om den aktive inte ens har fått se vad hon kan. Därför är det också viktigt att vi säkerställer att högpresterande elever som förväntas komma upp i våra landslag blir van att ha både kvinnliga och manliga tränare.

Ledningsgruppen för längd diskuterar att starta ett program inom SSF längd som syftar till att ”utbilda” kommande landslagstränare.  Där kommer i så fall ett jämställdhetsperspektiv vara viktigt.

Skriv en kommentar