Målet: Manliga och kvinnliga representanter i IFK Göteborgs ledarteam 2026

Nedan kan du läsa IFK Göteborgs rapport som beskriver arbetet mellan September – November 2023.

Vad har ni gjort i er klubb/förbund sen senaste rapporten?

– I vårt Erasmusuppdrag om att få fler tjejer till spontanfotbollen har vi varit i Barcelona tillsammans med Cruyff Foundation och Utrecht-universitetet. Vi har även deltagit på konferens i Aten med nätverket European Football Development Network, där bland annat en programpunkt var ”Kvinnor inom fotbollen” och Elisabeth hade en breakout session där jämställdhet och fler kvinnliga tränare togs upp och diskuterades med andra Europeiska klubbar, förbund och ligor. Benfica intressant att ta del av mer av deras arbete.

Har ni några nya tankar/planer/idéer framåt?

– Ett av våra övergripande hållbarhetsmål är att vi ska vara en jämställd och inkluderande förening.
Vi är mitt i att sätta nyckeltal och strategier för detta och vår verksamhetsplan för 2024-2026. Det kommer dock vara fastställt först om några veckor.
Däremot är ett av delmålen i vår kommande VP att det ska finnas manliga och kvinnliga representanter i våra ledarteam 2026. Vi kommer att bryta ner det till 2024 för att sätta mätbara mål.

EPOS kan hjälpa oss genom att ge påtryckningar om kravet för att kunna påvisa att vi utvecklas i positiv riktning och hjälpa till med strategier för att kunna uppnå våra mål. Tycker att de träffar vi haft varit jättebra och gett inspiration och driv i att arbeta framåt.

Gällande tränare 2023 är det oförändrat från förra rapporten och tränar/ledarkonstellationen inför nästa år håller på att sättas.

Skriv en kommentar