Kultur, tradition och ekonomiska förutsättningar styr frågan starkt

Nedan kan du läsa Svensk Friidrotts rapport, via Karin Olsson, som beskriver arbetet mellan September – November 2023.

Vad har ni gjort i er klubb/förbund sen senaste rapporten?

  • Deltagande vid EPOS-träff i samband med Lidinglöppet 22-23/10
  • Haft teams-möte med kommunikationsansvariga inom vårt SF tillsammans med Karin Torneklint. Tillsammans lyft frågan om hur SF kommunicerar och stöttar frågan kring kvinnliga elittränare.
  • Vid SF.s höstkonferens presenterat EPOS och lyft problematiken kring så få kvinnliga elittränare.
  • Genom Elitklubbarnas styrelse, gemensam förening för de största klubbarna i svensk friidrott, presenterat EPOS och problematiken kring så få kvinnliga elittränare. 
  • Utifrån det skapat en arbetsgrupp som vidare ska jobba mot elitklubbarna i sakfrågan. Vidare sett till att denna arbetsgrupp håller på att skapa en enkät i sakfrågan som ska gå ut nu innan årsskiftet (mötestid tisdag nästa vecka). 
  • Genom enkäten samla in relevant fakta i sakfrågan. Den fakta kan vidare hjälpa oss i SF att jobba åt rätt håll och nå fler tränare. Dessutom är målet att skapa en checklista till elitföreningarna som varje förening ska sträva efter att leva upp till, ett sätt att ”kvalitetssäkra elitklubbar” till att arbeta med en miljö som främjar kvinnligt elittränarskap.
  • Elitklubbarna kommer även skapa ett stipendium för årets kvinnliga elittränare i syfte att stötta och skapa förutsättningar.
  • Genom Karin intervjuat utvalda personer i SF.s verksamhet som redovisat för kvinnligt elittränardeltagande i landslag samt djuptykt i ett par kvinnliga tränares erfarenheter – allt för att skapa en djupare förståelse kring varför vi inte har fler kvinnliga tränare.

Har ni några nya tankar/planer/idéer framåt?

– Som nämnt vid fråga ovan så har vi genom elitklubbarna skapat ett par spår som ska jobba med sakfrågan framåt. 

  • Vidare utveckla och genomföra den plan vi satt för Finnkamp till finnkamp: en tvåårsperiod.
  • Övriga idéer och aktiviteter beror på det ekonomiska läget. Det finns många möjligheter och idéer, men för att nå ut till hela Sverige behövs flera olika insatser. De insatser som kräver fysiskt besök kräver resurser i form av tid och omkostnader som det idag finns begränsade resurser till.

Hur är din känsla att det går med uppdraget?

– Stadigt förbättrande. Finns en god vilja i sakfrågan inom både förbund, distrikt och klubbar. Däremot styr kultur, tradition och ekonomiska förutsättningar frågan starkt – sakfrågor som kräver omfattande resurser och tid för att kunna påverka.

Skriv en kommentar