RF-SISU Västra Götaland vill fortsätta förändra normer och få fler kvinnliga elittränare.

Vi har ställt tre frågor till Thomas Gehöör på RF-SISU Västra Götaland kring hur deras projekt Elittränarprojektet går.

Vad har ni gjort i ert förbund sen senaste rapporten, dvs. April – September 2023?

Vi har arrangerat ytterligare en nätverksträff den 24/5 med fokus på jämställdhet vid detta tillfälle. Sofia B Ohlsson, kökschef på restaurang VRÅ besökte oss och föreläste om sin karriärsresa i en prestationsinriktad, mansdominerad miljö. Filmmaterial ska skapas även utifrån denna träff.

Vi har spridit allt filmmaterial till övriga distrikt samt till kontakter på högskolor och universitet (och inom EPOS). Vi har haft möte med Karin Grahn på Göteborgs universitet (idrottsforskare och ansvarig för delar av kandidat och masterprogram) där vi beskrivit vårt arbete och tror att de kan ta in filmer i undervisningen.

Har ni några nya aktiviteter framåt?

– Vår ambition är att genomföra två nätverksträffar ytterligare under hösten med forskare på besök. Fokus blir samtidigt att se till att det vi har lagt resurser på att skapa hittills inom projektet, blir använt i både vår egen verksamhet, på högskolor/universitet och annan föreläsnings/utbildningsverksamhet inom idrotten.

Hur är din känsla att det går med ert projekt?

– Tror än så länge inte att vår påverkansgrad är hög vad gäller att förändra normer och få fler kvinnliga elittränare. Men jag tror den kan bli det på sikt om vi får till att vårt material används. De som besökt våra mötesplatser stärks nog definitivt i sin roll och förhoppningsvis bidrar det till att de fortsätter som elittränare. Samtidigt är de mötesplatser vi skapar ytterligare en obetald kväll som ska läggas i kalendern för varje elittränare. Den viktiga frågan om hur elittränarskapet ska bli ekonomiskt hållbart har vi därmed inte direkt bidragit till. Vi arvoderade ett antal tränare för att representera oss i Lagan och vi har även snappat upp någon elittränare som kunnat gå in och föreläsa i vår verksamhet och därmed drygat ut ekonomiska kassan i koppling till sitt elittränarskap. I övrigt har vi svårt att bidra där med de ekonomiska system och ramar som finns. Vi gör kanske lite motsatsen till det vi vill, alltså lägger på elittränarna ytterligare obetalt engagemang utöver sina roller som elittränare.

Skriv en kommentar