Omfattande enkät gav skidförbundet viktiga svar

En omfattande kartläggning är gjord bland förbundets kvinnliga ledare. I den framkommer bland annat ett stort antal resdagar och korta anställningsavtal som en osäkerhetsfaktor.

För drygt ett år sedan bildade Svenska Skidförbundet Längd en nätverksgrupp i syfte att dels se över organisationens status då det handlar om jämställdhet, men även för att se över vad som krävs för att få fler kvinnor att anta roller på elitnivå inom sporten.

En omfattande kartläggning av förbundets kvinnliga ledare har lett fram till ett antal intressanta slutsatser och faktorer som påverkar kvinnornas syn på att arbeta på en högre nivå inom organisationen.

Annika Zell, tidigare landslagstränare, har tillsammans med en nätverksgrupp, intervjuat ett 40-tal kvinnor med olika befattningar inom längdskidåkningen för att skapa en bild av hur det ser ut för kvinnliga ledare nu och i framtiden.

 – Det vi ser är att många kvinnor har fått möjligheten till att avancera till högre positioner, men inte tar chansen. Arbetsuppgifter och antalet resdagar inverkar på familjeliv och aktiviteter utanför skidåkningen, men många uttrycker också en osäkerhet om att räcka till, säger Annika Zell.

En annan faktor som lyfts är de arbets- och anställningsvillkor som gäller för tränare och ledare på de högre nivåerna. 
– Flera av de intervjuade uttryckte en uppfattning om att det saknas struktur och ett tydligt ramverk för uppdraget, vilket gör att det kan bli både omfattande och osäkert, fortsätter Annika.

Enkäten riktade sig i detta fall till kvinnor men det ska tydliggöras att det inte är enbart kvinnor som efterfrågat förändringar vad gäller arbetstider, anställningsavtal osv. Framöver finns det en önskan om att göra en likadan bland män för att se vad som skiljer sig åt.

Fakta: Enkät kvinnliga ledare

40 kvinnliga ledare, engagerade inom längdskidåkningen i olika sammanhang fick svara på 14 frågor med möjlighet att även komma med egna kommentarer.

Undersökningen ledde bland annat fram till följande: 

Arbetsförhållandena med uppemot 200 resdagar per år samt korta anställningsavtal upplevs som en osäkerhet i sammanhanget.

En rekryteringsprocess med öppen anmälan upplevs som en viktig faktor för att öka intresset.

För en mer utförlig rapport, läs mer här:
https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/foljoss/aktuelltlangdakning/2022/nulyftsjamstalldheteninomlangdskidsporten

Skriv en kommentar