Svenska Skidförbundet Längd har gjort en ny inventering av anställda landslagstränare.

Vi ställde tre frågor till Skidförbundets Karin Ersson, Nationell Chef, kring hur deras satsning går.

Vad har ni gjort i ert förbund sen senaste rapporten, dvs. April – September 2023?

– En ny inventering av anställda landslagstränare efter att landslaget fastställt organisation inför 23/24.

Kvinnliga tränare som är anställda med riktigt anställningsavtal är två. Linda Danvind Malm är ansvarig sedan juni för vårt juniorlandslag och Ida Ingemarsdotter är kvar som tränare för vår utvecklingsmiljö i Östersund. Evelina Settlin är kvar som vallare i valla teamet. Utöver detta så har vi en kvinnlig fysioansvarig i Cecilia Kalla. Vår landslagskoordinator är Maggan Karlsson. Utöver dessa så har vi ett antal kvinnor som är daganställda vid varje uppdrag. Det gäller både fysio, ledare och vallare. En ny inventering av kvinnliga vid våra RIG/NIU görs då läsåret börjat då vi vet att de ofta sker en del förändringar inför kommande läsår. 

I slutet av maj genomförde vi vår kick-off i Södertälje hos vår samarbetspartner Scania. Vid det tillfället bjöd vi in Ivan Sundström att prata om jämställhetsarbete. En uppskattad dragning som förlängdes via gruppsamtal om olika frågor kopplat till kvinnligt och manligt tränarskap. Här deltog såväl landslagsåkare, anställd kanslipersonal och tränare och diskussionerna genomfördes i tvärgrupper, vilket var väldigt lyckat. 

Har ni några nya planer framåt?

– Vi fortsätter arbetet och kommer att lyfta frågan kontinuerligt vid de tillfällen som ges. Vi fortsätter att jobba vid rekryteringar med att få in fler kvinnliga tränare och vallare. 

Vi planerar att vara med vid EPOS inbjudan till Lidingöloppet och några RIG/NIU lärare är anmälda. 

Hur är din känsla att det går med er satsning?

– Det går framåt, men ibland känner man att det går trögt. Sedan jag började på Svenska Skidförbundet 2015 så har ändå frågan kommit fram och blivit prioriterad på ett helt annat sätt än tidigare. 

Skriv en kommentar