Vill öka antalet kvinnor som är tränare i representationslag i en elitförening

Vi har ställt tre frågor till Thomas Gehöör på RF-SISU Västra Götaland kring hur deras projekt Elittränarprojektet går och hur man ser på framtiden.

Vad har ni gjort i er klubb/förbund under detta år?

– Vi har genomfört tre mötesplatser där elittränare lyssnat på en forskare och sedan diskuterat ämnet. Några elittränare har vid varje tillfälle reflekterat framför kameran och ett utbildningsmaterial har formats med filmerna. Materialet har använts i vår egen utbildningsverksamhet och spridits till kontakter/nätverk. 

Vad har ni för mål och hur långt har ni nått i detta mål?

  • Öka antalet kvinnor som är tränare i representationslag i en elitförening (vår definition, ha minst ett lag, herr eller dam, i högsta division i sin idrott och mätning görs på båda representationslagen även om det ena spelar i lägre serie). 14 st tränare vid första mätning varav 14 är tränare för kvinnor och 0 för män. Totalt 24 föreningar vid denna mätning.
    • Vi är under 2023 fortfarande 24 elitföreningar i lagidrotter i distriktet. Nuvarande uppskattning är att antalet kvinnliga tränare i representationslag ligger på 9 st varav alla 9 st är tränare för kvinnor. Antalet har alltså minskat i motsats till målet. Vi gör en uppföljande mätning i mars då föreningar rekryterat till sina staber i vissa idrotter och ytterligare förändringar kan ha skett.
  • Skapa en lista med så stor numerär som möjligt på nuvarande eller potentiella kvinnliga elittränare i och runt distriktet. Vid skapandet av listan skrevs 70 namn. Den numerären ska öka.
    • Vi är nu drygt 100 namn på listan. Ett bra nätverk! En bra lista, som ska användas! 
  • Komma upp i så stort antal visningar som möjligt på våra filmer på youtube. (Det är vad som är mätbart, men filmerna kommer även att användas i föreläsningssammanhang för publik).
    • 1289 visningar totalt. Alldeles för lågt än så länge! 

Vad är er plan och ert mål för 2024 och vad krävs för att ni ska nå dit?

– Vi genomför två till mötesplatser under vårterminen. Sen är vi klara med filmskapande och kommer att lägga fokus på att se till att filmerna används samt att stödja befintliga elitföreningars beslutsfattare i rekryteringsarbetet. Vi kommer i maj/juni att sammanställa och utvärdera den här projektdelen i en rapport, med statistik och analys av verksamhet. 

Vi kommer att diskutera framtida projekt inom EPOS som kan syfta till att bidra till samma målbild. 

Thomas fortsätter.

– Vi planerar och genomför träffarna utifrån tidigare inarbetat upplägg. I vårt stöd till beslutsfattare i föreningarna kommer vi att använda statistiken och rapporten från projektet i kombination med idrottens gemensamma jämställdhetsmål. 

Skriv en kommentar