Rekrytera och behålla kvinnliga tränare på A-lagsnivå är fokus

2023 går mot sitt slut och vi har pratat med Karin Ersson, Nationell Chef Svenska Skidförbundet längd, om året som gått.

Vad har ni gjort i ert förbund under detta år?

– Tyvärr så sade vår enda kvinnliga tränare på A-lagsnivå Ingrid Vikman upp sig under våren. Ett bakslag – dock är hon tydlig med att trivts väldigt bra med kollegor och arbetsgivare och blivit väldigt väl mottagen. Det var helt enkelt hennes familjesituation med mycket små barn, boende i Norge och jobba för Sverige som fick bägaren att rinna över.

I vallateamet så har en tjej varit ordinarie vallare detta år (inte enbart tillfällig med dagsarvodering), Evelina Settlin. Vi har även kvinnliga vallare med under denna säsong 23/24.

Under vintern så närvarade också medlemmar ur vårt kvinnliga nätverk på längds ledningsgruppsmöten, men också på möten med den centrala ledningsgruppen för hela SSF.

En ny inventering av anställda landslagstränare efter att landslaget fastställt organisation inför 23/24.

Kvinnliga tränare som är anställda med ”riktigt” anställningsavtal är två. Linda Danvind Malm är ansvarig sedan juni för vårt juniorlandslag och Ida Ingemarsdotter är kvar som tränare för vår utvecklingsmiljö i Östersund. Evelina Settlin är kvar som vallare i valla teamet. Utöver detta så har vi en kvinnlig fysioansvarig i Cecilia Kalla. Vår landslagskoordinator är Maggan Karlsson. Utöver dessa så har vi ett antal kvinnor som är daganställda vid varje uppdrag. Det gäller både fysio, ledare och vallare.

I slutet av maj genomförde vi vår kick-off i Södertälje hos vår samarbetspartner Scania. Vid det tillfället bjöd vi in Ivan Sundström att prata om jämställhetsarbete. En uppskattad dragning som förlängdes via gruppsamtal om olika frågor kopplat till kvinnligt och manligt tränarskap. Här deltog såväl landslagsåkare, anställd kanslipersonal och tränare och diskussionerna genomfördes i tvärgrupper, vilket var väldigt lyckat.

I slutet av september var tre av våra RIG/NIU tränare med på samlingen under Lidingöloppet. Det var uppskattat från alla tre.

Vi har också gjort en inventering av hur det ser ut på våra RIG/NIU vad gäller fördelning av aktiva bland de anställda tränarna. Syftet är att se om männen blir fördelade de mest högpresterande eleverna (RIG) och kvinnorna NIU. Sammanställningen visar att några skolor har bra könsfördelning, medan några skolor sticker ut ”negativt” i denna statistik. Vi kommer att redovisa sammanställningen under en skolledarträff i april 2024 där alla skolledare från våra RIG/NIU deltar. Vi kommer då också lyfta och diskutera frågan med skolledarna för att få dem att förstå att den fördelning de gör blir viktiga avstamp för att få fler kvinnliga tränare på en högre nivå än så. I samtal med en del av våra kvinnliga tränare är att de upplever brist på förtroende från de aktiva som tränare, även om den aktive inte ens har fått se vad hon kan. Därför är det också viktigt att vi säkerställer att högpresterande elever som förväntas komma upp i våra landslag blir van att ha både kvinnliga och manliga tränare.

Ett av SSF längds fysiska ledningsmöten i november tillägnades en stor del av tiden till att diskutera vårt jämställdhetsarbete. Vi har lyft till vår ”övergripande” organisation inom SSF att vi vill ha en styrande jämställdhetsplan som är mer modern än det som finns skrivet idag. Därefter känner vi att vi vill bryta ner den till vår gren inom SSF.

Vi har startat en diskussion om att börja ett ”Program” för kommande landslagstränare. Om det blir verklighet kommer könsfördelning vara ett kriterium.

Vad har ni för mål och hur långt har ni nått i detta mål?

– Vårt tydligaste mätbara mål ligger kvar: Att rekrytera och behålla kvinnliga tränare på A-lagsnivå, men även utöka den kvinnliga närvaron i vår vallaorganisation.  För att lyckas med det så måste vi fortsätta jobba med att ständigt lyfta frågan, både ur ett jämställdhetsperspektiv, men också jobba med ledarskaps och värdegrundsfrågor inom vår organisation, vilket vi sett i intervjuer är viktigt för trivsel och känslan av tillhörighet. Vi kommer att fortsätta med att utannonsera våra tjänster

Vad är er plan och ert mål för 2024 och vad krävs för att ni ska nå dit?

Plan:

  • Bevaka fördelning av kvinnliga och manliga tränare på RIG/NIU utifrån högpresterande elever.
  • Lyfta frågan med skolledare under skolledarkonferens.
  • Ta beslut om ”program för kommande landslagstränare”.
  • Utannonsera tjänster för att ge alla möjlighet att söka. Följa upp hur många kvinnor/män som söker varje tjänst.
  • Lyfta jämställdhetsfrågan vid minst ett tillfälle under året tillsammans med den personal vi har.

Mål:

  • Att behålla de kvinnor vi just nu har i tränar och valla organisationen. Om lediga tjänster uppstår skapa jobbannonser och förutsättningar som lockar båda könen.

Vad krävs:

  • Vi behöver prioritera frågan och ha den levande i flera beslut som vi tar under året. I övrigt verkställa plan ovan. Vara lyhörd för hur de kvinnor vi har i vår landslagsorganisation upplever sin anställning och tillvaro. För att undvika att någon inte vill fortsätta, men också för att kunna förändra verksamheten för att locka fler att söka våra jobb.

Skriv en kommentar