IFK Göteborg ska vara en jämställd och inkluderande förening

Vi har ställt tre frågor till Elisabeth Anderton, Hållbarhetsansvarig IFK Göteborg, kring hur deras satsning går och vad man har för mål i framtiden.

Vad har ni gjort i er klubb/förbund under detta år?
– Vi har främst jobbat med att se över våra interna strukturer för hur vår miljö ser ut för att främja arbetet med att få fler kvinnliga elitcoacher och ledare i vår verksamhet. Den kartläggningen ligger nu till grund för målsättningar i kommande verksamhetsplan.

Vi är i slutskedet av att fastställa vår verksamhetsplan för 2024-2026.

Vad har ni för mål och hur långt har ni nått i detta mål?
– Ett av våra övergripande hållbarhetsmål är att vi ska vara en jämställd och inkluderande förening.
Ett av delmålen i vår kommande verksamhetsplan är att det ska finnas manliga och kvinnliga representanter i våra ledarteam 2026. Det som krävs är att planen och målsättningarna fastställs så att vi har en gemensam riktning på hur vi ska arbeta för att nå målen. Där finns också målsättningar kring att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildning samt att rekrytering och uppföljning följer systematik i syfte att få fler elitcoacher.

Vad är er plan och ert mål för 2024??
– Under januari 2024 kommer vi att uppdatera vår hemsida och kvartalsvis belysa EPOS och arbetet som görs i syfte att synliggöra de strukturella problem vi ofta stöter på och kunna ge förslag på lösningar och best practice som vi får genom EPOS och inspirera.  

Skriv en kommentar