Öka antalet kvinnor som är tränare i representationslag i en elitförening

Thomas Gehöör, samordnare Idrottens utbildningar RF-SISU Västra Götaland berättar.

– Vårt långsiktiga mål är att öka antalet kvinnor som är tränare i representationslag i en elitförening. 14st vid första mätning varav 14 är tränare för kvinnor och 0 för män. Vi vill också skapa en lista med så stor numerär som möjligt på nuvarande eller potentiella kvinnliga elittränare i och runt distriktet. Vid skapandet av listan skrevs 70 namn. Den numerären ska öka. Vi ska även komma upp i så stort antal visningar som möjligt på våra filmer på Youtube. (Det är vad som är mätbart, men filmerna kommer även att användas i föreläsningssammanhang för publik). Hittills har listan på kvinnliga elittränare ökat till 127 namn och vi har 403 visningar på Youtube av utbildningsfilmerna.

 
Thomas fortsätter:

– Sen vi gick med i EPOS har vi arrangerat fyra träffar där majoritet kvinnliga elittränare fått träffa en forskare i ett ämne samt utbytt erfarenheter i ämnet. Vi har haft 52 unika elittränare på träffarna, totalt 68 deltagare har det varit på de fyra träffarna. 49 av deltagartillfällena är kvinnor. Fyra forskare varav tre varit kvinnor, har föreläst och bidragit till filmer. Vi har även färdigställt två av fem teman på filmer att sprida och använda i utbildningssammanhang där representationen som visas upp är tydlig majoritet kvinnliga elittränare.  

– Vår plan och vårt mål för 2023 är vi vill fortsätta på inslagen väg med träffar likt de vi gjort under året. Vi kommer också ha en studentuppsats som skrivs av tre studenter där vi kommer handleda dem. Fokus blir att undersöka hur sportchefer och herrspelare i lagidrotter (elit) ser på att rekrytera respektive att ha en kvinna som tränare. Målet blir att få dem att reflektera och att normer bryts.

Skriv en kommentar