DIF Fotboll vill bidra till fler kvinnliga tränare

Djurgårdens IF Fotbolls långsiktiga mål för klubben innefattar:

• Fyra till fem planerade träffar per år.
• Ökat antal deltagare varje år: 
• Bidra till fler och bättre/mer kunniga kvinnliga tränare i Stockholmsfotbollen
• Bidra till fler kvinnliga tränare i elitfotbollen
• Öka antalet kvinnliga tränare, samt deras kunskap, i Djurgårdens IF – totalt i alla lag och i Flickakademin.

Christian Gentile, Verksamhetschef Ungdom i Djurgårdens IF Fotboll, berättar om hur långt DIF Fotboll har kommit mot deras långsiktiga mål.

– Vi är en bit på väg mot det långsiktiga målet, men uppehållet i verksamhet under hösten/vintern 2022-2023 har gjort att vi behöver arbeta med extra insatser under resterande del av 2023 för att ta projektet tydligare mot det långsiktiga målet. Det långsiktiga målet innehåller vissa punkter som bara kan utvärderas om 10-15 år, för att se vilka karriärer som leder till elitfotbollen. När det kommer till att bidra till fler och mer kunniga kvinnliga tränare i Stockholmsfotbollen och Djurgården behöver klubben tydligare mätinstrument för både antal och kvalité. Detta långsiktiga mål behöver vidare definieras, men innan dess behöver gruppen av deltagare stabiliseras för att utvärdera vilka som är i kärnan av gruppen av deltagare (ålder, uppdrag, utbildning, anställningsform med mera). För bäst effekt tror vi att majoriteten av tränarna/ledarna behöver vara yngre kvinnliga tränare som kombinerar sitt engagemang med att studera idrott och är i period av intresse att ta till sig ytterligare kunskap och lägga tid på utveckling och karriär inom idrotten.

Christian fortsätter:

– Målen för 2023 är följande:
• Rekrytera ytterligare medlemmar i Djurgårdens EPOS-nätverk – tänka och söka bredare och skapa ett starkare mer engagerat nätverk – kontakta grannföreningar och Stockholm Fotbollförbund för kontakt med kvinnliga tränare.
• Genomföra 4-5 inspirerande träffar med hög kvalité under 2023
• Sätta en långsiktig plan för arbetet med EPOS – för att inspirera deltagare och kunna planera tidigare och mer strukturerat
• Planen för 2023 är fem träffar i år.

Skriv en kommentar