Nytt nätverk ska ta bidra till ökad jämställdhet inom längdverksamheten

När Svenska Skidförbundets (SSF) längdverksamhet beslutade sig för att bli en del av nätverket EPOS ringde längdchefen Daniel Fåhraeus sju kvinnliga skidledare och erbjöd dem att bli en del av nätverket.

– De flesta av dem är tränare i dag på olika nivåer inom Längdskidsverige. De har erfarenhet från olika delar av förbundet, från A-landslaget, ner till ungdomslandslaget, gymnasiet och rullskidorna. Alla sju var mycket positiva till initiativet och tackade ja direkt, vilket känns både hedrande och glädjande, säger Fåhraeus.

– Tillsammans ska vi ta fram en plan och skapa förutsättningar för en naturlig, det vill säga med samma förutsättningar, kultur som inkluderar alla på alla nivåer i vår verksamhet.

Till en början kommer nätverket att träffas digitalt. I takt med att samhället öppnar upp efter pandemin är avsikten att arrangera fysiska möten för så väl det lokala nätverket, som med övriga deltagande förbund och föreningar inom EPOS.

Nätverkets första uppgift blir att berätta hur de upplever verkligheten, både genom tidigare erfarenheter och hur det upplevs i dag, det vill säga hur det är att verka som kvinna i Skidsverige. Den samlade bilden delges till projektgruppen som får en överblick över hur verkligheten uppfattas. Därefter tas en plan fram för vad som behöver göras.

– Det primära målet att få fler kvinnor som tränare på högsta nivån. Det är ett konkret mål i Strategi 2026, som gäller för alla grenar inom Svenska Skidförbundet. Utifrån nuläget kan vi sätta in åtgärder och insatser som bidra till att vi når vår slutmål 2026 – 40 procent kvinnor som tränare inom vår idrott.

– Nätverket ska bidra till att ta fram en plan och för att skapa förutsättningar för en naturlig könsfördelning och en kultur som ger samma förutsättningar för alla, oavsett nivå i vår verksamhet. Det är verkligen på tiden att vi förändrar dagens strukturer, säger Fåhraeus.

Nätverket består inledningsvis av Annika Zell, Helene Söderlund, Linda Bengtsson, Petra Åkerblom, Annlouise Almqvist, Therese Therell och Linnea Strider.