Svenska Friidrottsförbundet har gjort ett stort arbete med en ny projektplan

Nedan kan du läsa Svenska Friidrottsförbundets rapport som beskriver arbetet mellan April – September 2023.

Vad har ni gjort i ert förbund sen senaste rapporten?

Vi har skapat en ny projektplan där slutmålet är:

  • Sträva efter RF:s jämställdhetsmål 2025: 40/60 kvinnliga/manliga tränare.
  • Under en tvåårsperiod etablera ökad kunskap om EPOS arbete och målsättningar samt plantera hållbara förändringar.
  • Vid finnkampen 2025 i Sverige hålla en större nätverksträff kring och för kvinnliga elittränare

Vi har utöver detta haft avstämningsmöte med Sundström Safety i samband med SM i Söderhamn. Vi har även haft riktade inbjudningar till EPOS nästa träff i samband med Lidingöloppet.

Hur ser era planer ut framåt?

Svenska Friidrottsförbundet kommer följa den nya projektplan man har skapat med fokus på nedan insatser.

  • Insatsens tidsperspektiv: från september 2023 – september 2025. 
  • Insatsen görs i två spår: en mot elittoppgrupp samt en på distriktsnivå. 
  • Insatser görs mot både organisation/ledning samt individ/tränare. 
  • Insatser görs både genom Svensk Friidrotts förbundsverksamhet samt kompletterande insatser via Elitklubbarnas förening. 
  • Ambition finns att göra ytterligare insatser så som samarbete med våra nordiska grannländer, samarbete med RF-SISU och knyta vetenskap i sakfrågan genom relevanta kunskapscentra. 

Karin Olsson, ansvarig för projektet för Svenska Friidrottsförbundet, hur är din känsla att det går med uppdraget?

– Min känsla är väldigt positiv. Jag tycker vår plan för kommande år är konkret, bred och med en hållbar förändring i åtanke. Planen ska förankra utvecklingsarbetet för kvinnliga elittränare på både nationell nivå med även distrikts- och föreningsnivå.

Skriv en kommentar