Dag

maj 8, 2023

IFK Göteborg om deras satsning mot fler kvinnliga elittränare

Elisabeth Anderton, Hållbarhetsansvarig IFK Göteborg. svarar på tre frågor kring hur det går i deras satsning mot fler kvinnliga elittränare. Vad har ni gjort i er klubb under första kvartalet av 2023?– Vi har haft en träff där Karin Torneklint deltog och pratade till våra huvudpartners och delar av personalen i syfte att sprida kunskap...

Djurgårdens IF Fotboll arbetar med tre fokusområden

Nedan kan du läsa Djurgården IF Fotbolls rapport från första kvartalet av 2023. Vad har ni gjort i er klubb sen senaste rapporten? Sedan den senaste rapporten har projektet varit vilande i Djurgårdens IF. Fredrik Forsman lämnade sin tjänst i oktober och vi har omorganiserat i verksamheten. Den initiala planen var att Fredriks efterträdare skulle...

RF-SISU kartlägger det numerära förhållandet mellan manliga och kvinnliga tränare i våra högsta serier

Vi har ställt tre frågor till Anna Stoltze på RF-SISU Västra Götaland kring hur deras projekt Elittränarprojektet går. Vad har ni gjort i ert projekt sen senaste rapporten? – Vi har haft en aktivitet med forskare, elittränare och inspelning för utbildningsfilmer. Positivt var att vi nådde ytterligare några för oss nya kvinnliga elittränare även om...

Malmö Redhawks planerar för att bygga upp ett mentorprogram

Nedan kan du läsa Malmö Redhawks rapport från första kvartalet av 2023. Vad har ni gjort i er klubb sen senaste rapporten? Redhawks har gjort en analys av sitt nuläge där de har kommit fram till att de har lyckats bygga upp en stabil tjejverksamhet med runt 90–100 tjejer. Klubben har 3 rena tjejlag i...

Skidförbundet ser över kulturella delar i organisationen

Vi ställde tre frågor till Skidförbundets Karin Ersson, Nationell Chef, kring hur deras satsning går. Vad har ni gjort i ert förbund sen senaste rapporten? – Sedan sist så har vår enda kvinnliga A-lagstränare, Ingrid Wikman, tyvärr sagt upp sig pga. sin familjesituation samt boende i Norge. I vallateamet så har en tjej varit ordinarie...